POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI:

– PRAVILNIK O ZASEBNOSTI-

 

1. Namen
Pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je sprejet z namenom seznanitve
uporabnikov s pravnimi podlagami, z vrstami in nameni uporabe osebnih podatkov
ter pravicami posameznikov na področju varstva osebnih podatkov, ki jih podjetju
Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. posreduje posameznik.
Ta Pravilnik o zasebnosti skupaj z vsemi veljavnimi pogoji o uporabi spletnega mesta
in politiki piškotkov določa, kako podjetje, Mandala 4 you Marjanca Vergan s.p.
uporablja osebne podatke, ki jih podjetje zbere od posameznega uporabnika preko
spleta, prav tako pa velja tudi za osebne podatke, posredovane podjetju Mandala 4
you, Marjanca Vergan s.p. z alternativnimi sredstvi, kot so telefon, e-pošta ali druga
korespondenca.
Osebni podatki, ki so podjetju posredovani so uporabljeni in obravnavani le za
namen, zaradi katerega so bili zbrani. Z osebnimi podatki podjetje upravlja z največjo
skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove
obravnave. Podjetje zagotavlja, da izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe
na tak način, da obdelava osebnih podatkov izpolnjuje vse zahteve po predpisih o
varstvu osebnih podatkov in zagotavlja tudi varstvo pravic posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki ter da pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z
veljavno zakonodajo.
Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ga posameznik poda
za obdelavo osebnih podatkov.
V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v
nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:
 kontaktne informacije podjetja,
 nameni, pravne podlage in opredelitve vrste obdelave različnih vrst osebnih
podatkov posameznikov,
 čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

2. Vrste osebnih podatkov
O obiskovalcih spletne strani podjetje zbira podatke le z uporabo piškotkov.
SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV
V nekaterih primerih lahko samodejno (brez postopka registracije) zbiramo tehnične
podatke ovašem obisku na naših spletnih straneh, ki pa jih ne moremo uporabiti za
osebno identifikacijo. Primeri takšnega zbiranja podatkov so identifikacija spletnega
brskalnika, ki ga uporabljate, identifikacija računalniškega operacijskega sistema, ki
ga uporabljate, in naslov spletne strani, skatere ste se povezali z našo spletno
stranjo.
PODATKI, KI JIH VAŠ RAČUNALNIK SHRANJUJE SAMODEJNO – PIŠKOTKI
Ko obiščete katero od naših spletnih strani, lahko v vaš računalnik shranimo
določene podatke, ki searhivirajo v obliki "cookie" ali drugih podobnih datotek in
nam lahko pomagajo na več različnih načinov. "Cookie" datoteke nam omogočajo
prilagoditev naše spletne strani vašim željam in preferencam. Večina internetnih
brskalnikov omogoča brisanje "cookie" datotek s trdega diskavašega računalnika,
prepreči lahko shranjevanje tovrstnih datotek, ali pa vas pred
shranjevanjemopozorijo. Za natančnejša navodila za uporabo teh funkcij, preberite
navodila za uporabo vašega spletnega brskalnika ali strani pomoči, ki vam jo
brskalnik ponuja.
O uporabnikih storitev ali naročnikih storitev se zbirajo tudi drugi osebni podatki, ki
so potrebni za izvajanje storitev. Ti osebni podatki so:
 ime in priimek
 naslov
 e-mail
 kontaktni telefon
 datum rojstva, ura in minuta rojstva in kraj rojstva
Če iz katerega koli razloga stopite v stik s podjetjem Mandala 4 you, Marjanca Vergan
s.p., lahko podjetje shrani zapis o tej korespondenci.

3. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom, je,
Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p., Sončna pot 6, 6215 Divača.

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo
Pravilnik je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ste
prejemnik e-novic kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

5. Nameni obdelave in pravne podlage za obdelavo podatkov
Vaše podatke zbiramo, ko oddate naročilo za posvet, se naročite na naše novice,
odgovorite na anketo ali izpolnite kak obrazec. Pri naročanju storitev na naši spletni
strani boste morali vnesti svoje podatke: ime, naslov, e-poštni naslov, telefonsko
številko ter podatke o rojstvu. Ob obisku naše spletne strani pa ste lahko anonimni.
Vse informacije, ki jih dobimo od vas, se lahko uporabljajo za naslednje namene:
– Posredovanje ponudb ter obračunavanje storitev;
– Občasno pošiljanje e-pošte. Vaš E-poštni naslov zagotavlja obdelavo naročil in
ga lahko uporabimo za pošiljanje informacij in sprememb vaše rezervacije,
poleg tega nanj občasno pošiljamo novičke inponudbe, povezane z novimi
produkti, posebnimi ponudbami itn.

5.1. Obdelava na podlagi soglasja posameznika
Podjetje Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. vse posameznike ob zbiranju njihovih
osebnih podatkov opozori, da bo podjetje te podatke uporabilo za določen namen.
Podjetje Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. zbira podatke za:
a) namen neposrednega trženja – pošiljanje e-novic
Če posameznik soglaša in želi brezplačno prejemati novice o novostih, promocijskih
akcijah, drugih ponudbah blaga in storitev podjetja Mandala 4 you, Marjanca Vergan
s.p. preko elektronske pošte ali preko mobilnega telefona (SMS) mora podati izrecno
soglasje, da se strinja, da podjetje njegov naslov uporablja za potrebe neposrednega
trženja. V tem primeru podjetje podatke hrani in obdeluje podatke izključno za
namene neposrednega trženja.
Vaše podatke lahko shranimo in obdelamo tako, da bomo bolje razumeli vaše
potrebe in ugotovili, kako lahko še izboljšamo naše proizvode in storitve. Upravljavec
lahko uporabi te podatke zavzpostavitev stika z vami, agregatne podatke (ne
individualnih) o obiskovalcih in/ali uporabnikih naših spletnih strani pa lahko
posredujemo tudi tretjim osebam. Vaših osebnih podatkov ne nameravamo in jih
tudi v prihodnje ne bomo prodajali, posojati ali tržili tretjim osebam.

5.2. Obdelava na podlagi pogodbe ali v predpogodbeni fazi

Če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na
zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (b točka I. odst. 6. čl. Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov), podjetje obdeluje osebne podatke
posameznika za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe,
sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih
spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev,
obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje
pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.
Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo
za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

5.2. Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti (c
točka I. odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) lahko podjetje
obdeluje in uporabi osebne podatke posameznika za odkrivanje in preprečevanje
goljufive uporabe in zlorabe storitev, v primeru suma zlorab v primernem in
sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in
preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke
posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji,
državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini
ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo
podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po
prenehanju poslovnega razmerja.
Nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in
storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja
zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in
storitev.

6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam/pogodbenim obdelovalcem
V primeru, da bo podjetje osebne podatke posameznikov posredovalo izbranim
zunanjim obdelovalcem, bodo ti s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih
podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument, s katerim se
bodo vnaprej zavezali upoštevati enake standarde varstva osebnih podatkov, kot jih
ima upravljalec ter vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva
veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci bodo imeli dostop le do podatkov, ki so

potrebni za dosego določenega namena. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno
zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim
državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetje Mandala 4 you,
Marjanca Vergan s.p. se bo npr. odzvalo na zahteve sodišč, organov pregona in
drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države
članice EU.

7. Hramba osebnih podatkov
Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov.
Podatke podjetje hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena,
zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih
rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za
namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve
oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko
po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na
katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
Drugi podatki, ki jih podjetje pridobi na podlagi privolitve posameznika, se hranijo do
preklica.
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če
zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8. Pravice posameznika v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki so:
1. pravica do dostopa do osebnih podatkov
2. pravica do popravka
3. pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
4. pravica do omejitve obdelave
5. pravica do prenosljivosti podatkov
6. pravica do ugovora
7. pravica do pritožbe
Zahtevek v zvezi z uresničevanjem katerekoli od zgoraj navedenih pravic lahko
posameznik pošlje:
– na elektronski naslov marjanca.vergan@gmail.com ali

– po pošti na naslov Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p., Sončna pot 6, 6215
Divača.
Zahtevek bo podjetje obravnavalo brez nepotrebnega odlašanja in o njem odločilo v
roku 30 dni od prejema zahtevka. V primeru kompleksnosti se lahko rok za odgovor
podaljša za največ tri mesece, o čemer mora biti posamenik posebej obveščen.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v
zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij,
ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki.
Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno
neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
 zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške
posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

8.1. Pravica do dostopa do podatkov
Posameznik lahko zahteva, da ga podjetje seznani, ali se v zvezi z njim obdelujejo
osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
 namene obdelave,
 vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti
osebni podatki,
 predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki
se uporabijo za določitev tega obdobja,
 obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris
osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj
pravice do ugovora taki obdelavi,
 pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z
njihovim virom.

8.2. Pravica do popravka (16. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi
netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico
do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne
izjave.

8.3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe« – 17. čl. Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja osebne
podatke posameznika izbriše, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
 kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali
kako drugače obdelani,
 kadar posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa
za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 kadar posameznik ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne
obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v
skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

8.4. Pravica do omejitve obdelave (18. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih
podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:
 posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu
omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov
ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč
jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov,
 če je posameznik, na katerega se nanašjo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi
z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali
zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.
Kadar je bila obdelava osebnih podatkov posameznika omejena v skladu s prejšnjim
odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z
privolitvijo posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je upravljavec dolžan
posameznika o tem obvestiti.

8.5. Pravica do prenosljivosti podatkov (20. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov)

Posameznik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je
posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje
Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na
privolitvi posameznika in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo
posameznika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno
prenesejo k drugemu upravljavcu.

8.6. Pravica do ugovora (21. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)
Kadar podjetje Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. podatke obdeluje na podlagi
zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi posameznik kadar koli
ugovarja.
Podjetje Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. osebne podatke posameznika
preneha obdelovati, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad
interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov.

8.7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni,
da obdelava njegovih osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na
področju varstva osebnih podatkov.
Če posameznik uveljavlja pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi
meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali ni
prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe
Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju Mandala 4
you, Marjanca Vergan s.p. v roku 15 dni. O vaši pritožbi bo podjetje Mandala 4 you,
Marjanca Vergan s.p. odločilo kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

9. Končne določbe
Za vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, se uporablja veljavna zakonodaja.
Podjetje Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p. si pridržuje pravico do spremembe
tega Pravilnika. Vsaka sprememba Pravilnika bo objavljena na spletni strani podjetja
http://www.mandala4you.com/politika-varstva-osebnih-podatkov-zasebnosti.

10. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti
Pravilnik je objavljen na spletni strani podjetja Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p.
in začne veljati 25.5.2018.

Mandala 4 you, Marjanca Vergan s.p.
Sončna pot 6, 6215 Divača
Telefon: 040 473 105
E: marjanca@mandala4you.com